Aftenskolens medlemmer i DOF Næstved Aftenskole

Skrevet af:

Kirsten S. Knudsen, Foreningskonsulent

Udgivet 18. september 2023

Specialtilbud, sociale arrangementer og indflydelse er blandt fordelene, der har tiltrukket nye medlemmer til DOF Næstved Aftenskole.

DOF Næstved Aftenskole er en aftenskole med et varieret fagudbud, som når ud til mange målgrupper. Aftenskolen har ikke tidligere haft fokus på betydningen af at have medlemmer, men i 2022 gik bestyrelsen og ledelsen i gang med at formulere og søge midler til et større og længerevarende projekt, som fokuserer på at opbygge et stærkt fællesskab og samhørighed omkring aftenskolen.

Adgang til noget særligt

Her har man valgt at give medlemmer adgang til noget særligt, nemlig både aktivitetstilbud og sociale arrangementer, som er forbeholdt medlemmer. Det drejer sig for eksempel om foredrag, ture, fællesspisning, sangaften og skovtur.

På det sociale område har aftenskolen, ud over fællesspisning og sangaften, også åbnet for at medlemmer kan tage medansvar og bidrage med frivilligt arbejde, for eksempel som vært for andre.

Kommunikation med medlemmer

Aftenskolen har fået lavet et ’postkort’ med information om medlemskab, som blev brugt i en besøgsrunde på skolens hold. Strategien har været i første omgang at gøre ”deltagere til medlemmer”, og derefter afsøge lokalområdet for andre medlemmer, der kan have en interesse i at styrke aftenskolens forening.

Tilbuddene til medlemmer bliver kommunikeret via nyhedsbreve og medlemmerne får tilbud om diverse arrangementer inden ikke-medlemmer. Kommunikationen kan også rumme invitationer til ”impulsive” arrangementer.

Ud over den direkte kommunikation med medlemmerne, har aftenskolen også valgt at være åben og kommunikerende om medlemskab på deres hjemmeside, hvor der er et menupunkt ”For medlemmer”. Her får man en grundig introduktion til både medlemsfordelene og de mere værdimæssige grunde til at melde sig ind.

Administration af medlemmer

Aftenskolen har valgt, at det skal koste 100 kr. om året at være medlem, og man melder sig ind via deres hjemmeside. Som supplement til hjemmeside og administrationssystem, har aftenskolen købt adgang til systemet ’ForeningLet’, som gør det let at administrere medlemskaber.

Siden projektets begyndelse er det lykkedes foreningen at gå fra 14 til 80 medlemmer, og næste opgave bliver så at få dem til at forny medlemskabet.

Vil du læse mere om hvad de gør i Næstved?

Læs om medlemskab af DOF Næstved Aftenskole på skolens hjemmeside.

Læs også