Flere undervisere

Skrevet af:

Kirsten S. Knudsen, Foreningskonsulent

Udgivet 25. maj 2023

Må man have to undervisere på et hold?

En aftenskole beslutter selv, hvad man vil undervise i, og hvor mange deltagere der skal være på holdet. Men når det drejer sig om antallet af undervisere, så siger folkeoplysningsloven, at der kun kan gives tilskud til én underviser pr. hold. Der er ikke noget forbud mod at have to undervisere, men der kan kun gives tilskud til den ene.

Hvis det drejer sig om et hold med mange deltagere, kan man overveje, om ikke man er mange nok til at dække aftenskolens ekstra udgift ved at have to undervisere.