Frist for aflysning

Skrevet af:

Kirsten S. Knudsen, Foreningskonsulent

Udgivet 21. august 2023

Hvornår skal undervisere have besked om aflysning af hold?

De fleste aftenskoler har sat en grænse for, hvor mange tilmeldinger et hold skal have, før man sætter det i gang.

De fleste har derfor en sidste tilmeldingsfrist, så man kan få taget en beslutning og givet underviser og deltagere besked. Det er vigtigt både for skolens administrative funktioner, som skal give besked til deltagerne, men ikke mindst for underviserne, som skal vide om de har et job.

Der findes ikke nogle regler om, hvor tidligt eller sent underviseren har krav på at vide det, men vi opfordrer til, at skolen har en procedure for det. Det kan være en god ide at afstemme det med underviserne, for hvor lang tid er det rimeligt at 'trække den'? Nogle synes tre uger, andre længere tid og i nogle situationer vil man måske gerne kunne holde det åbent helt hen til kursusstart.

Det kan være en god service at give vægelsindede kursister kort frist, men for underviserne er det mere ubekvemt; de ved ikke, om de skal på arbejde eller ej. Som skoleleder kan man også overveje, om ikke en lidt længere frist giver bedre muligheder for at lægge alternative planer eller give kursisterne et andet tilbud.

Lovgivningsmæssigt har aftenskolen ikke så meget andet end lønbekendtgørelsen at gå efter, når det handler om undervisernes rettigheder og arbejdsvilkår. Når der ikke findes overenskomster eller lignende, må man i høj grad indrette sig med lokale aftaler. Aftalerne må dog ikke overskride øvrig lovgivning på området, for eksempel ansættelsesbevisloven, ferieloven, regler om hviletid.