Socialt frikort

Skrevet af:

Kirsten S. Knudsen, Foreningskonsulent

Udgivet 21. august 2023

Medarbejdere med socialt frikort – hvordan fungerer det?

Et socialt frikort er en mulighed for, at socialt udsatte borgere kan tage småjobs uden at miste andre ydelser.

Ordningen er sat i verden for at for give udsatte borgere mulighed for at deltage, bidrage til og opleve værdi i samfundets fællesskaber, ikke mindst arbejdsfællesskabet.

Ordningen med socialt frikort er netop blevet forlænget frem til 31. december 2024, så det nu igen er en mulighed at ansætte en socialt udsat person på særlige vilkår. Dermed bliver det muligt for jeres aftenskole at få løst småopgaver og samtidig være med til at tage et socialt ansvar.

Hvem og hvordan?

Et socialt frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 20.000 kr. (2023) skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i borgerens offentlige forsørgelsesydelser.

For at blive godkendt til det socialt frikort kræver det, at:

  • man har en særlig social problemstilling (for eksempel hjemløshed, misbrug eller en psykisk lidelse),
  • man hverken har været under ordinær uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. (2023) inden for de seneste 12 måneder eller
  • man har opholdt sig i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

Den jobsøgende skal selv ansøge om et socialt frikort i sin opholdskommune. Når man bliver godkendt, er det op til en selv at finde et job hos en virksomhed med et cvr-nummer. Man kan kun blive ansat i et ordinært og ustøttet job, det kan altså ikke kombineres med løntilskud, fleksjob eller andre støttede ansættelser. Det kan heller ikke bruges i egen virksomhed eller som freelancer.

Hvad skal man gøre som arbejdsgiver?

Hvis du som arbejdsgiver gerne vil oprette et job til en medarbejder med socialt frikort, skal du give vedkommende samme løn og vilkår, som andre ansatte, den eneste forskel er egentlig, at lønnen ikke skal indberettes til eIndkomst, men skal registreres på socialtfrikort.dk.

Find mere viden

Det sociale frikort har sin egen hjemmeside med al den relevante information, og på borger.dk er der en indgang til registrering af job med socialt frikort.