Høj faglighed og fælles refleksion i gode rammer

Skrevet af:

Katrine Hee, Århus Kunstakademi

Udgivet 31. august 2023

I forbindelse med undersøgelsen af didaktikken på Århus Kunstakademi blev vi klogere på mange forskellige områder af vores virke. Du kan her læse om nogle af de erfaringer, vi gjorde os, hvor vi både blev bekræftet og overrasket.

Undervisernes faglighed er alfa og omega

Som en del af vores undersøgelse så vi nærmere på vores egen fortællingen om, at alle undervisere på Århus Kunstakademi er udøvende kunstnere, og at den undervisning, vi tilbyder, er på et højt fagligt niveau med samfundsmæssig, personlig og faglig relevans. Hvordan kommer det til udtryk?

At underviserne er udøvende kunstnere betyder, at de er uddannede og aktive fagpersoner, som kender og har erfaringer med fagets muligheder, udfordringer og begrænsninger. Det betyder, at deltagerne kan blive inspireret og vejledt både i konkrete teknikker, arbejdsmetoder og i de overvejelser og udfordringer, man vil støde på, når man er i de kunstneriske processer. Underviserne har en autenticitet og er en del af et netværk af andre aktive fagpersoner (kunstnere), som deltagerne ikke nødvendigvis selv har et kendskab til.

Det hjælper deltagerne med at blive bevidste om den kunst, der omhandler vores samtid og er med til at skabe en sammenhængende, meningsfuld og udviklende oplevelse. Det sker blandt andet gennem introduktion til, besøg hos og samtaler med andre udøvende kunstnere og via ture til udstillinger i lokalområdet. Dette er med til at understøtte den livslange uformelle læring, som blandt andet kendetegner folkeoplysningen.

Deltagerne på de korte kurser giver udtryk for, at deres deltagelse på kurserne netop giver dem mulighed for at følge med i samtidskunsten, være opdaterede og kunne gå i dialog med familie og venner om det, de lærer og møder via deres kurser.

Kunst og kunstneriske fag er emner, hvor der ikke er et endegyldigt facit. Man kan ikke sætte to streger under et resultat eller bekræfte, at resultatet er korrekt. (Kunstnerisk) dannelse handler om at undersøge, fare vild og blive udfordret. Deltagerne bevæger sig ofte ud i et grænseland, hvor de kan have svært ved at bunde, men her kommer underviserne dem til undsætning, da de også har været der og prøvet det. At undersøge et uforudsigeligt sted er en del af den kunstneriske proces, og man kommer ofte styrket ud både fagligt og personligt.

(Artiklen fortsætter efter billedet).

”Jeg har aldrig været på et sted, hvor der er så stor professionalisme og faglig pondus.”

- En deltager

Foto: André Andersen.

Foto: André Andersen.

Refleksion og undren som et vigtigt redskab

Refleksion er derfor et vigtigt didaktisk værktøj. Vores deltagere gav udtryk for den væsentlige værdi, det har, når de kan gå i dialog med deres underviser og med hinanden og få anvist nye veje. Den dialogbaserede kritik er en vigtig hjørnesten og en del af den undersøgende og eksperimenterende tilgang til undervisning og læring, hvor dét at begå fejl, at være frustreret og modtagelig for kritik er nogle af drivkræfterne i den kunstneriske proces her.

Undervisningsforløbene på Århus Kunstakademi strækker sig ofte over en længere periode, så der er tid til fordybelse. Man ser deltagere, der virkelig er i flow. Sanser og følelser er i spil, og der forfines hele tiden på udtrykket. Der foregår en indre dialog, og undervejs involveres underviseren, hvis arbejdet går i stå, eller udfordringerne skal diskuteres.

Kombinationen af feedback fra underviseren og de øvrige deltagere giver både en meget professionel og bred tilbagemelding. Gennem præsentationen udvikler deltagerne refleksive og formidlingsmæssige kompetencer og bliver samtidig opmærksomme på, hvad der ellers arbejdes med på holdet og hvilke muligheder og løsninger, faget i øvrigt rummer.

(Artiklen fortsætter efter billedet).

”… vi gør det i pausen … de ting vi har lavet, tager vi med ind på bordet, så snakker vi. Hvad er det, du har gjort, er det porcelænsler? Altså vi trækker erfaringerne ud af hinanden …”

- En deltager

Foto: André Andersen.

Foto: André Andersen.

Egne lokaler – eget præg

Århus Kunstakademi har siden 1971 haft til huse i en gammel tobaksfabrik, som Aarhus Kommune stiller til rådighed for foreningens undervisning. Det betyder, at vi frit kan indrette lokalerne, så de passer til den undervisning, vi udbyder, og sikre, at de er udstyret og klar til de forskellige fag og teknikker.

Rummene bærer samtidigt præg af lang tids brug, der giver en frihed til at anvende dem. Man tør godt eksperimentere og ’svine’, da de ikke er en hindring for udfoldelse. I eksempelvis keramikværkstedet er der ovne, drejebænke, materialer, redskaber, inspirationstavler og så videre, der sætter rammerne for, hvilke mulighedsbetingelser der er i dette rum. Det samme gælder for de øvrige værksteder på skolen.

En stor del af vores deltagere taler om en særlig ’ånd’ på stedet, og hvordan den påvirker dem fra det øjeblik, de træder ind på skolen. Der foregår undervisning i mange lokaler samtidigt, man møder de andre deltagere i opgangene og i gården og føler sig som en del af et større fællesskab. De udtalelser bekræfter os i, hvad vores lokaler betyder for vores arbejde. Derfor er det så vigtigt, at Aarhus Kommune fortsat stiller den gamle tobaksfabrik til rådighed for vores folkeoplysende arbejde.

”Og så kom det lidt bag på os, at deltagerne på de kortere kurser oplevede, at den lidt højere kursuspris hos os betød, at deltagerne var mere engagerede og seriøse, hvilket, de mente, var med til at højne niveauet på holdet. Vi havde ikke selv set den kobling, og har ofte snakket om, hvorvidt prisen skræmte folk over til andre forbund i byen.”

Kunsten at undersøge sig selv

At sætte sig ned og tale sammen bidrager ofte til en spændende og konstruktiv dialog. Dette skete bestemt også for os. Vi havde inviteret deltagere ind fra vidt forskellige hold til en samtale, hvor vi havde valgt emnerne, og de fik ordet.

Vi blev bekræftet i nogle ting og opmærksomme på andre. Der var stor ros til vores undervisere, og der blev talt meget om kvalitet og højt niveau. Vi blev også opmærksomme på, at mange deltagerne gerne vil have sparring og vejledning til videreudvikling og deltagelse på andre af vores kurser. Det gjorde os opmærksomme på vigtigheden af, at vores undervisere kender til de øvrige kurser og kan henvise til dem, så vores deltagere ikke ender med at søge andre steder hen.

Vi har nu en publikation, der fortæller om, hvordan vi underviser og arbejder sammen på Århus Kunstakademi. Den peger på, hvad det unikke er, som netop vi gør i arbejdet med kunsten inden for den folkeoplysende ramme.

Undersøgelsen har været en stor opgave, men den har også været højt prioriteret. Vi er blevet bestyrket i, at vi fremadrettet vil fortsætte med at bruge flere af de værktøjer, vi har fået undervejs. Samtaler med deltagerne og observationer på kurserne giver et godt, umiddelbart billede på det, som sker og er en nødvendighed, hvis man vil udvikle sig som forening.

Læs også