Vi skal være modigere

Skrevet af:

Martin Hansen, Kommunikationskonsulent

Udgivet 22. august 2023

Bestyrelsen i Gjern Aftenskole fik en masse inspiration med hjem, da de tog op til Hirtshals og udvekslede erfaringer med Vendsyssel – fritid for alle.

”Hvis man altid gør, hvad man plejer, får man altid det samme resultat.”

Sådan forklarer Inger Drengsgaard kort, hvorfor hun sammen med hendes bestyrelse i juni tog på en heldagsudflugt til Hirtshals. Inger er skoleleder i Gjern Aftenskole ved Silkeborg, og den 4. juni tog hun og hendes bestyrelse op og besøgte DOF-skolen, Vendsyssel – fritid for alle i Hirtshals. Målet var at få inspiration til udvikling af aftenskolen.

Og inspiration fik de!

Fra tre til fire timer

Egentlig var besøget planlagt til tre timer – men snakken strakte det til fire. Og alle deltagere fik mere end rigeligt med ideer med hjem. Faktisk er udfordringen lige nu at huske dem – og bevare den gode energi, som besøget gav, til efter sommerferien. Men det er Inger Drengsgaard helt klar over, og har allerede bedt sin bestyrelse om at besvare tre spørgsmål, så de får alt relevant opsamlet, mens det stadig er i frisk erindring.

Spørgsmålene lyder:

  1. Skriv de 3-5 vigtigste ting, du synes, vi kan lære af Vendsyssel - fritid for alle.
  2. Emner til nye kurser/aktiviteter, som du er blevet inspireret til.
  3. Hvad kunne vores eget lokalsamfund tilbyde (a la den måde de bruger deres lokalområde)?

(Artiklen forsætter efter billedet).

Foto øverst: Holdet fra Gjern Aftenskole fra venstre: Bente Dalsgaard, Hanne Andersen, Inger Drengsgaard, Kirsten Keller Laursen, Susanne Balslev og Gitte Carøe.

Underviser og billedkunstner, Laila Pallisgaard (nr. 2 fra højre), bød velkommen til sit attalier, som også bruges til undervisning. (Foto: Susanne Balslev)

Underviser og billedkunstner, Laila Pallisgaard (nr. 2 fra højre), bød velkommen til sit attalier, som også bruges til undervisning. (Foto: Susanne Balslev)

Aktiviteter, kontakter, støtte – og mod

Som spørgsmålene antyder, gik inspirationen i flere retninger.

Der kom både ideer til nye aktiviteter – ja sågar kontaktinformation til en billedkunstner i Hirtshals, som måske skal undervise i Gjern Aftenskole. Og der arbejdes også videre med ideen om en sommerskole for børn, som alternativ til diverse fodboldskoler og lignende.

Der var også ideer til at finde alternative støttemuligheder ud over Folkeoplysningslovens. Både fonde og sponsorater, som Vendsyssel – fritid for alle benytter sig flittigt af.

En ting fylder dog mere end de andre – og er måske også det, der kan føre til den vigtigste udvikling: Inspirationen til at være modigere. At turde kaste sig ud i nye aktiviteter og samarbejder og en tro på, at det nok skal gå.

Snakken gik lystigt i de to biler, der kørte de to timer hjem fra Hirtshals. Ideer blev vendt og forarbejdet i en grad, så selv andre stop på vejen blev fyldt af den gode debat.

DOF etablerede kontakten

Gjern Aftenskole gennemførte allerede før Corona-nedlukningerne et udviklingsforløb med Anne Refsgaard fra DOF. Her fik bestyrelsen øjnene op for de muligheder, der ligger i at udveksle erfaringer med andre aftenskoler. Men desværre satte Coronaen en stopper for den nyfundne entusiasme, der dog ikke forsvandt længere væk, end at den kunne genoplives, da verden igen vendte tilbage til noget mere normalt.

I begyndelsen af året kontaktede Inger Drengsgaard derfor igen Anne Refsgaard for at høre, om der mon var en DOF-skole, der kunne være interessant at besøge. Det skulle være en skole, der lidt lignede Gjern Aftenskole, som er en mindre, lokalforankret, bred aftenskole, men den måtte heller ikke ligne for meget. Gerne nogenlunde samme størrelse. Og så måtte den gerne ligge et stykke væk, så der også kunne være inspiration i en anden egn af landet.

Anne foreslog Vendsyssel – fritid for alle, en forholdsvis ny skole. Det gav en fordel og en forskel mere:

”En garvet bestyrelse kan have ret godt af at mødes med og få inspiration fra en ung bestyrelse,” fortæller Inger Drengsgaard og hentyder ikke til bestyrelsesmedlemmernes alder, men til hvor længe de har siddet i bestyrelsen. Den unge bestyrelse kan have en friskere tilgang til muligheder – og ikke være fastlåst i ’vi plejer’.

(Artiklen forsætter efter billedet).

Hanne Andersen har svært ved at skjule sin begejstring ved besøget ved Vesterhavet. (Foto: Susanne Balslev)

Hanne Andersen har svært ved at skjule sin begejstring ved besøget ved Vesterhavet. (Foto: Susanne Balslev)

Rundtur i Hirtshals

Selve besøget begyndte med et besøg hos Vendsyssel – fritid for alles keramikunderviser, Joan Grønfeldt, der har sit eget pottemagerværksted. Allerede her begyndte de gode snakke med inspiration fra både fag og lokaler.

Herefter gik turen til stranden, hvor skolen samarbejder med det lokale Surf og SUP-center (SUP = Stand Up Paddle).

Frokosten – som Gjern Aftenskole medbragte – blev indtaget i den gamle Sømandskirke, som bruges som aktivitetscenter.

Sidste stop i Hirtshals var billedkunstner, Laila Pallisgaards attalier, som også bruges til undervisning. Her fik Inger og hendes bestyrelse lov til selv at prøve kræfter med farvekridt.

På vejen hjem var planlagt et par stop til et kunstbesøg og kaffe. Men inspirationen fra dagens besøg i Hirtshals fyldte også her det meste af snakken.

Alt i alt var det en virkeligt inspirerende dag, som har givet Gjern Aftenskole en masse, spændende ideer – og energi!

Bestyrelsen fra Gjern Aftenskole fik lov at prøve kræfter med farvekridt. (Foto: Susanne Balslev)

Bestyrelsen fra Gjern Aftenskole fik lov at prøve kræfter med farvekridt. (Foto: Susanne Balslev)

Skal din skole inspireres?

Alle aftenskoler kan have stor gavn af at blive inspireret af andre skoler. DOF hjælper gerne med at finde en passende aftenskole, der kan inspirere din. Og vi formidler gerne kontakt mellem jer.

Så tøv ikke med at kontakte Anne Refsgaard eller Kirsten S. Knudsen, hvis du vil høre mere. Find deres kontaktdata her

Læs også